Program

Cyfrowa transformacja, czyli jak wybrać system wspierający łańcuch dostaw?
– Adam Sobolewski, Supply Chain Wizard

 

Odpowiedzialność operatora logistycznego za uszkodzenie lub kradzież towaru w trakcie magazynowania
– Łukasz Chwalczuk, Iuridica

Umowa o świadczenie usług logistycznych łączy elementy szeregu różnych umów, które – co istotne – w odmienny sposób regulują kwestię odpowiedzialności operatora logistycznego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zakres odpowiedzialności operatora logistycznego za powierzony towar zależy więc od tego, na jakim etapie świadczenia usług logistycznych dojdzie do szkody.

 

Technologie w logistyce – jak zintegrować łańcuch dostaw?
– dr. inż. Adam Koliński, Instytut Logistyki i Magazynowania

 

Logistyka 4.0 – świadomość wdrażania nowych technologii
– Mikołaj Ruta, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów / Polish Supply Management Leaders

 

System ELOshield2 – Innowacyjna tarcza ochronna dla wózków widłowych

– Tomasz Piłatowicz, Elokon Logistics

ELOshield2 – to system detekcji osób, wózków widłowych oraz niebezpiecznych stref. Elementy systemu, warianty systemu, strefy wokół wózka widłowego oraz strefy stacjonarne.

 

Technologie chmurowe Microsoft dla logistyki w praktyce
– Tomasz Kozłowski, Microsoft

 

Omnichannel w łańcuchu dostaw
– Jarosław Zygmunt, Distribev ORBICO

 

 „Nadejszła wiekopomna chwila” czyli kultura polichroniczna w logistyce to już fakt! Jak osiągnąć antykruchość w tej dziedzinie biznesu?
– Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers

Twórca pierwszej nielinearnej inżynierii sprzedaży – V Generacji Sprzedaży – oraz prekursor nielinearności w Europie wyjaśni składowe inżynierii budowania antykruchych procesów logistycznych, czyli takich, które skutecznie działają w ekonomii chaosu.

 

Lean Logistics – czy logistyka może być naprawdę szczupła?
– Jacek Olszewski, Miebach Consulting

Łańcuch dostaw szczupły czy zwinny? O co chodzi w szczupłym myśleniu? Czy szczupłość procesu oznacza szczupłość całego łańcucha procesów? Jak odchudzić proces logistyczny?

 

Struktura organizacyjna zespołu ds. logistyki – jak zorganizować się, by zapewnić przepływ
– Joanna Czerska, LeanQ Team

 

Outsourcing Labor Intensive, jako narzędzie wspierające branżę produkcyjną i logistyczną
– Paweł Królikowski, Daniel Przybyła, Adecco Poland

Na podstawie wybranych projektów Adecco Outsourcing, omówimy możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych oraz logistycznych w ramach przedsiębiorstwa. Celem panelu jest przedstawienie Labor Intensive Outsourcing, jako narzędzia pozwalającego skutecznie usprawniać działania firmy, szczególnie w kontekście zmian legislacyjnych oraz trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Nieograniczone możliwości zarządzania
– Dominika Marczak, Sales Manager Eastern Europe SOTI

Coraz więcej firm postrzega mobilność i Internet Rzeczy jako kluczowe czynniki dla sukcesu ich biznesu i potrzebują rozwiązań wspierających mobilność i strategie IoT – potrzebują SOTI ONE

 

Widzialność w łańcuchu dostaw
– Radosław Głuszkiewicz, ZETES Poland

Producenci i konsumenci domagają się precyzyjnych informacji oraz szybszych i tańszych dostaw. Jak sprostać tym oczekiwaniom i utrzymać funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa? Potrzebujesz zarządzać swoim łańcuchem dostaw w efektywny sposób, tak aby znać status poszczególnych towarów oraz móc błyskawicznie reagować na zakłócenia w realizacji. Oferując dokładny przegląd wszystkich operacji, widoczność łańcucha dostaw ułatwia współpracę wszystkich interesariuszy.

 

365 dni zarządzania komunikacją i informacją w logistyce operacyjnej
– Paweł Sadowski, Michał Olejnik, VIA TMS

 

Partnerstwo w chmurze – o narzędziach, które wspierają efektywną współpracę logistyka z odbiorcą i przewoźnikiem
– Patryk Grzelak, interLAN

 

Technologie mobilne Panasonic w Raben Group
– Anna Mazur, Key Account Manager Computer Product Solutions BU, Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

Krótka relacja z wdrożenia systemu monitorowania dostaw w Grupie Raben. Celem projektu było usprawnienie przepływu informacji dotyczących realizacji zamówień na każdym etapie zlecenia i co za tym idzie zapewnienie klientom precyzyjnych, aktualnych danych o przewidywanym czasie dostawy, statusie, znaku wodnym, a także dostępu do dokumentów – indywidualnie dla każdej przesyłki – dostarczonej z wykorzystaniem mobilnego urządzenia Toughbook N1.

 

PANEL DYSKUSYJNY: Wyzwania dla łańcucha dostaw w dobie kastomizacji produkcji