Program

Stan światowego rynku usług logistycznych: trendy globalne i regionalne, fuzje i przejęcia, zróżnicowanie firm 3PL na świecie, liderzy i ich strategie.
– Evan Armstrong, prezes i założyciel Armstrong & Associates, Inc.

Co czeka rynek Third-Party Logistics w najbliższych latach? Kto jest, a kto będzie zwycięzcą i kto zostanie pokonanym na tym konkurencyjnym rynku? Jak zmieniają się strategie zarządzania łańcuchami dostaw operatorów regionalnych i globalnych? Kto, kogo, kiedy i za ile przejął lub z kim połączył siły, by uzyskać przewagę konkurencyjną? Odpowiedzi na te pytania i przykłady najlepszych praktyk w 3PL lansowane przez najlepszych poznamy podczas prelekcji Evana Armstronga z Armstrong & Associates.

 

Odpowiedzialność zleceniodawców ładunków w kwestii rozliczania płacy minimalnej. MiLoG – precedensowe wyroki i najnowsze orzecznictwo niemieckich sądów.
– Martin Pfnür, kancelaria prawna Balduin & Pfnür PartGmbB Rechtsanwälte

 

Nowelizacja prawa związana z reklamacjami na linii Retail – Operator Logistyczny.
– Łukasz Chwalczuk, kancelaria prawna Iuridica

Od 23 marca 2018 roku dostępne będą 4 nowe formy procesowania reklamacji szkód w łańcuchu dostaw. Dzięki umożliwieniu przesyłu informacji w formie cyfrowej zarówno nadawcy, jak i firmy logistyczne, będą mogli przyspieszyć, zautomatyzować oraz przenieść do chmury cały proces reklamacji szkód.

 

Budowanie kultury ciągłego doskonalenia procesów logistycznych w celu dostarczenia najwyższej jakości usług.
– Jarosław Gulowaty, dyrektor Logistyki Kontraktowej, Fresh Logistics Polska

Prelekcja dotyczyć będzie kultury ciągłego doskonalenia na przykładzie Fresh Logistics Polska. Omówione zostaną działania związane z holistycznym pojęciem doskonalenia (doskonalenie całej firmy) versus optymalizacja pojedynczego procesu.

 

 Logistyka 4.0. Ile tak naprawdę człowiek potrzebuje od logistyki?
– Joanna Zielińska, Qualis Business Director, WTRANSNET

 

Blockchain na morzach i oceanach – implementacja usługi w skali globalnej.
– Karolina Marzantowicz, IBM Distinguished Engineer, FSS & Blockchain, członek IBM Academy of Technology

Technologia blockchain powstała oryginalnie jako platforma umożliwiająca płatności bezpośrednie w tzw. krypto-walucie. Jednak możliwości jej zastosowania nie ograniczają się do sektora finansowego. Firma Maersk wdrożyła rozwiązanie oparte o technologię blockchain, automatyzując i uszczelniając procesy w obszarze „trade finance”. W jakich obszarach biznesowych sektor transportowy i logistyczny mogą zrewolucjonizować obecne modele biznesowe przy wykorzystaniu takich technologii jak blockchain?

 

Holistyczna rola operatora logistycznego – nowe wyzwania na drodze ewolucji od 3PL do 5PL.
– Adam Komorowski, Member of the Board, OEX E-Business

Czy w dobie dzisiejszych wyzwań biznesowych operator logistyczny może być dalej partnerem dostarczającym odpowiednie wsparcie operacyjne? Szczególnie, że rola operatora jako partnera do optymalizacji procesów i redukcji kosztów przeminęła wraz z nadejściem ery E-Biznesu. Jak w tej sytuacji może pomóc ewolucja usług logistycznych na kolejny poziom 4PL? Prezentacja stanowi poszukiwanie odpowiedzi na te pytania oraz próbę pokazania istniejących już modeli współpracy z klientami na poziomie 4PL.

 

Wykorzystanie Vendor Managed Inventory (VMI), czyli idei zarządzania zapasem przez dostawcę, do zarządzania zakupami.
– Mateusz Borowiecki, ekspert branży zakupowej, prezes zarządu OptiBuy,

Słuchacze prelekcji dowiedzą się, kiedy warto stosować Vendor Managed Inventory (VMI). Poznają również najważniejsze założenia wdrożenia VMI, technologiczne uwarunkowania integracji systemów dostawcy i klienta, a także dowiedzą się o możliwych błędach i ryzykach mogących towarzyszyć takiemu wdrożeniu.

 

Automatyczny magazyn – dystrybucja 4.0 na przykładzie firmy Amica.
– Krzysztof Citkowski, st. specjalista ds. automatyzacji procesów produkcyjnych Amica

Na przykładzie firmy Amica, omówione zostaną zaawansowane technologicznie rozwiązania pozwalające jeszcze szybciej i sprawniej pakować oraz dostarczać produkty do odbiorców. Wszystko, dzięki wybudowaniu magazynu wysokiego składowania, obsługiwanego przez jednego operatora. Magazyn jest najwyższym tego typu obiektem w Polsce i jednym z najwyższych w Europie. Stanowi główną częścią większej inwestycji, polegającej na rozbudowie centrum logistycznego Grupy Amica.

 

Aby zacząć rozumieć Indian, nie wystarczy przeczytać „Winnetou”, czyli koncepcja WYTWARZANIA WARTOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ w biznesie. Budowanie firmy „antykruchej”.
– Krzysztof Sarnecki, prezes zarządu, Quest Change Managers

Prelekcja łączy w sobie koncept rozwijania świadomości zespołów w oparciu o przechodzenie środowiska z myślenia linearnego w holistyczne, z konceptem wytwarzania wartości społeczno-ekonomicznej. W oparciu o zmiany pokoleniowe pracowników oraz perspektywy organizacji i jej potrzeb, omówiony zostanie model prognozowania strategicznego firm logistycznych.

 

Zarządzanie firmą logistyczną w dobie permanentnego braku zasobów.
– Grzegorz Woelke, Managing Director, VIVE Logistics Services

W dobie ograniczonych zasobów i ich deficytu w typowych lokalizacjach logistycznych istnieje potrzeba przewartościowania strategii klientów tak, aby realizować inwestycje logistyczne w lokalizacjach które zapewnią dostęp do tych deficytowych zasobów nie tylko w chwili obecnej ale też w perspektywie kilkuletniej. Jest to element budowania przewagi konkurencyjnej klientów, którzy chcą uzyskać przewagę konkurencyjną nad konkurentami działającymi zgodnie z utartymi schematami.

 

Bać się RODO czy nie bać? Czy Ministerstwo Rozwoju uczyni ustawę RODO niegroźną dla większości
firm transportowo-spedycyjno-logistycznych?

– Paweł Judek, Kancelaria Prawna Działyński Judek

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Postanowiło uwzględnić propozycje resortu rozwoju i zwolnić mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, również transportowych, spedycyjnych i logistycznych z niektórych obowiązków. Prawdopodobnie nie będą oni musieli wskazywać, kto jest administratorem danych, w jakim celu są one zbierane, przez jaki czas będą przechowywane, a nawet informować o tym, że doszło do ich wycieku.

 

Łańcuch dostaw bez zakłóceń. Marzenia czy realna możliwość? Rozwiązania IT dla logistyki na platformie transportowej.
– Marcin Kutzmann, Business Development, TimoCom

Brak kierowców na rynku pracy, zmieniające się środowisko prawne, rosnące wymagania klientów stymulowane rozwojem technologii… Przed operatorami logistycznymi niezliczona liczba wyzwań. Czy nieprzerwany łańcuch dostaw to niedościgniony ideał? Podpowiemy, jak się do niego zbliżyć – zoptymalizować procesy logistyczne przy pomocy innowacyjnych rozwiązań dostępnych na platformie transportowej.

 

Jak socjalne dyrektywy unijne wpłyną na funkcjonowanie polskiej branży logistycznej? Pakiet Mobilności i Dyrektywa o pracownikach delegowanych.
– Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska

Wprowadzenie unijnych dyrektyw pakietu mobilności wg KE ma na celu uregulować wewnętrzny rynek, przepisy socjalne oraz opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej. Istnieje natomiast obawa o wzrost kosztów działalności, który doprowadziłby do osłabienia polskich firm logistycznych na unijnym rynku. Prezentacja pozwoli uszeregować i usystematyzować zakres nowych obowiązków administracyjnych w ramach planowanych regulacji socjalnych w UE.

 

Cyfrowy łańcuch dostaw – czy to się opłaca?
– Jakub Barchański, Business Development Manager, Transwide part of Alpega Group

Kto inwestuje w nowoczesne łańcuchy dostaw, a kto czerpie korzyści z cyfrowego przepływu informacji? Czym jest „Next Generation Market Place” i jak jutro będzie wyglądała współpraca poszczególnych partnerów łańcucha logistycznego? W którym miejscu znajduje się Twoja firma? Poszukamy odpowiedzi na pytania nurtujące praktyków Supply Chain Management.

 

Europejski Portal Usług Logistycznych
– dr Roland Jachimowski, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej,

– Piotr Klimek, dyrektor handlowy Oltis Polska

Europejski Portal Usług Logistycznych (EPLOS) to projekt badawczo-rozwojowy ukierunkowany na usługi świadczone w zakresie logistyki. Projekt realizowany jest od lipca 2017 przez OLTIS Polska oraz Politechnikę Warszawską a także partnerów z Czech, Słowacji i Chorwacji. Jego celem jest utworzenie wydajnego oraz rozbudowanego narzędzia internetowego, które umożliwi zainteresowanym podmiotom uzyskanie dostępu do zintegrowanych oraz aktualizowanych na bieżąco informacji o podmiotach rynku usług logistycznych oraz infrastrukturze logistycznej. Prelekcja przybliży ideę projektu EPLOS oraz wykaże dotychczas osiągnięte wyniki.

 

Postaw na partnerstwo we współpracy i osiągnij synergię w biznesie
– Patryk Grzelak, dyrektor zarządzający interLAN

 

PANEL DYSKUSYJNY: Zarządzanie łańcuchami dostaw w dobie permanentnego niedoboru zasobów.

Moderator: Tomasz Sączek, PwC

Dyskutują:

– Grzegorz Woelke, VIVE Logistics Services

– Mateusz Borowiecki, OptiBuy

– Jarosław Bartczak, XPO Logistics

– Grzegorz Lichocik, Dachser

Tematyka:

• Szeroko rozumiane zasoby przedsiębiorstwa pozostają w związku z osiąganymi wynikami.
• Zasoby to: ludzie, ich potencjał intelektualny, surowce, nieruchomości, pieniądze i inne. Dlaczego mówimy o ich niedoborze?
• Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują decyzje lokalizacyjne w oparciu o obfitość i dostępność zasobów. Czy zjawisko to będzie przybierało na sile?
• Człowiek i jego potencjał intelektualny – najważniejszym i najbardziej deficytowym zasobem.
• Konieczność doskonalenia absorbcji zasobów przez przedsiębiorstwo oraz przekształcania ich w dobra i usługi. Na jakie bariery napotyka ten proces?
• Przezwyciężanie paradygmatu ceny w procesie pozyskiwania zasobów.