Program

Innowacje w łańcuchu dostaw służące zwycięstwu konkurencyjnemu w nowej erze handlu detalicznego.
– Terry Chan, doradca rządu Hongkongu ds. logistyki

W swoim wystąpieniu Terry Chan wyjaśni co jest istotne dla klienta końcowego w celu zapewnienia jakości i terminowości, przybliżając uczestnikom trendy nowej ery handlu detalicznego. Odpowie na kluczowe pytania m.in. w jaki sposób stworzyć formułę efektywnego kosztowo i wydajnego ekosystemu łańcucha dostaw w nowej erze handlu detalicznego oraz jak ustalić ramy transformacji cyfrowej z wykorzystaniem technologii Blockchain w celu poprawy efektywności łańcucha dostaw?

 

Wielokanałowość (Omnichannel) w handlu. Oczekiwania a możliwości.
– dr Wojciech Piotrowicz, Oxford University i Hanken School of Economics, Helsinki

Przyszłość sprzedaży tkwi w wielokanałowości, będącej kolejnym krokiem ewolucji opartej o technologię. Dlatego też, integracja kanałów sprzedaży stanowi nowe wyzwania dla branży logistycznej. Z prelekcji uczestnicy dowiedzą się m.in. Czym jest koncepcja ominichannel? Jakie rozwiązania wspomagają sprzedaż wielokanałową? Jakie są kierunki rozwoju wielokanałowego handlu detalicznego?

 

Przełożenie istoty Omnichannel (wielokanałowości) na wyzwania prognozowania popytu i planowania dystrybucji w ”route to consumer” (łańcuchu dostaw do finalnego konsumenta).
– Jarosław Zygmunt, UPC

Jak skutecznie i w pełni wykorzystać potencjał wielokanałowej sprzedaży? Analiza nawyków zakupowych związanych z wyborem opcji dostawy. Jakie zmiany w łańcuchu dostaw generuje E-commerce (w przepływie informacji i towarów).

 

Fuzje i przejęcia na rynku logistycznym. Strategie najnowsze przemian własnościowych.
– Adam Chazanow, Graphene Partners

Fuzje i przejęcia są i pozostaną bardzo ważnym elementem rynku logistycznego. Transakcje mają miejsce nie tylko na poziomie globalnych gigantów, ale również na szczeblu regionalnym i krajowym. Jak można przygotować swoją firmę do uczestnictwa w transakcji – czy to rozszerzając swój zasięg poprzez kupno innej firmy, czy też lewarowanie skali większego gracza poprzez zaproszenie zewnętrznego inwestora do naszej firmy? Co czyni firmę atrakcyjną dla inwestora? Jak znaleźć idealny cel przejęcia, jak przeprowadzić udaną transakcję? Co się dzieje potem?

 

Logistyka w Polsce na fali wzrostu – trendy i wyzwania.
– Waldemar Osmólski, Instytut Logistyki i Magazynowania

Pozycja polskiej logistyki w Europie postrzegana jest już nie tylko przez pryzmat transportu międzynarodowego. Rekordowy rozwój nieruchomości logistycznych, modernizująca się infrastruktura drogowa, logistyczna i cyfrowa, a także rosnący rynek e-zakupów świadczą o dobrych perspektywach dalszego rozwoju logistyki. Wpisujemy się również w aktualne trendy, o czym świadczą najnowsze rozwiązania organizacyjne i technologiczne wdrażane w naszym kraju. W kolejnych latach zmiany w logistyce będą przebiegały dynamicznie i będą związane z wieloma wyzwaniami. Odpowiednie przygotowanie do zmieniających się warunków będzie decydować o konkurencyjności naszych firm.

 

Partnerstwo w chmurze – o narzędziach, które wspierają efektywną współpracę logistyka z odbiorcą i przewoźnikiem.
– Patryk Grzelak, interLAN

Skuteczna i terminowa dostawa towaru do klienta, dostarczanie bieżących informacji na temat przesyłki, sprawne rozliczenie usługi – wszystkie te działania to codzienna praca logistyka. Nadszedł czas, aby tą pracą się podzielić i wspólnie z pozostałymi uczestnikami łańcuch dostaw spotkać się w chmurze. Na dedykowanej platformie webowej logistyk może odpowiednio zarządzać swoją pracą wykorzystując możliwość bieżącej komunikacji i wymiany informacji ze swoim otoczeniem biznesowym. Wzmocni to partnerską współpracę i sprawi, że osiągnięcie wyznaczonych celów stanie się łatwiejsze.

 

CASE STUDY: Innowacyjna obsługa ostatniej mili dostaw ciężkich produktów sprzedawanych w handlu internetowym.
– Jarosław Bartczak, XPO Logistics

Sprzęt RTV, AGD, meble, czy też wyposażenie domów mieszkalnych, ich otoczenia i ogrodów, to produkty, dla których obsługa logistyczna dostawy do ostatecznego klienta wykracza poza standard serwisowy firm kurierskich. Dlatego amerykański potentat logistyczny – XPO Logistics – zaimplementowała na europejski rynek usługę dostarczania takich produktów do domu. Nie pod dom, ale do domu, czy wręcz pomieszczenia gdzie sprzęt będzie umieszczony. Przewiduje montaż, demontaż oraz usunięcie pozostałych po montażu śmieci, itd. Cały proces jest zarządzany przez infrastrukturę IT skonstruowaną i ciągle doskonaloną specjalnie dla tej usługi.

 

Najważniejsze zmiany prawne w branży logistycznej, które wejdą w życie w 2019 r. Od mocowania, przez deklaracje wagowe, aż po reklamację szkód.
– Paweł Judek, Kancelaria Prawna Działyński i Judek

Co zrobić, żeby nie płacić kar za przeciążenia osi pojazdów swoich podwykonawców, albo żeby nie odpowiadać za nieprawidłowe zabezpieczenie przez nich ładunku. Nowe obowiązki związane z deklarowaniem masy ładunku. Nadchodzące zmiany w infrastrukturze drogowej. Pakiet drogowy ogłoszony przez UE w 2009 r. wchodzi w ostatnią fazę legislacyjną. Przepisy unijne z dużym opóźnieniem, ale jednak, weszły w życie na terenie RP. Jakie są ich konsekwencje dla branży logistycznej?

 

Możliwości usprawnienia procesu zakupów wybranych kategorii towarów i usług niehandlowych (non-trade).
– Łukasz Kozicki, NextBuy

Prelegent omówi kwestię zakupów non-trade (towarów i usług nie przeznaczone do dalszej sprzedaży) i ich klasyfikację wg macierzy Kraljica na przykładach: zakupu usług transportu dla klienta z branży spożywczej oraz wdrożenia katalogów produktów dla wybranych kategorii zakupów non-trade.

 

Kolorowy wymiar kompletacji – studium przypadku wdrożenia przez IBCS Poland systemu głosowego w magazynie FFiL Śnieżka.
– Robert Chajdaś, IBCS Poland    Jacek Liber, Honeywell

Opis wdrożenia systemu kompletacji głosowej ibcsVoice w firmie Śnieżka S.A., jednego z największych producentów farb i lakierów w Europie Środkowo-Wschodniej. Zadaniem nowego systemu było usprawnienie czynności pracowników realizujących procesy kompletacji, zastępując pracę ręcznych terminali urządzeniami firmy Honeywell wykorzystującymi technologię głosową. Celem wdrożenia było zwiększenie wydajności realizacji procesów kompletacyjnych, skrócenia czasu szkoleń pracowników oraz zwiększenia dokładności realizacji wydań.

 

SCM – wspólne „dziecko” biznesu i logistyki
– Paweł Sadowski, Betacom    Dawid Grochowy, Betacom

Zaproszenie biznesu do współtworzenia łańcucha dostaw poprzez stały dostęp informacji odnośnie etapu jego realizacji wraz z możliwością modyfikacji informacji pozwala na bieżące modyfikacje celów i oczekiwań biznesu co realnie wpływa na ograniczenie kosztów, usprawnienie płynności finansowej i zwiększenie stopnia realizacji bieżących oczekiwań klienta.

 

PANEL DYSKUSYJNY – WIelokanałowośc (omnichannel) w Polskim handlu detalicznym, szanse i wyzwania.
– Moderator: dr. Wojciech Piotrowicz, Oxford University i Hanken School of Economics, Helsinki

 

PANEL DYSKUSYJNY – Systemy ERP w jutrzejszej logistyce – zarządzanie zasobami w dobie IoT i przemysłu 4.0
– Moderator: Przemysław Ozga, redaktor czasopisma „Production Manager”