Program

 Wpływ cyfrowej transformacji na logistykę, sprzedaż detaliczną i dystrybucję. Przyszłość przyjazna będzie dla tych, którzy potrafią wykorzystać ludzką i sztuczną inteligencję.
– dr Ganesh Natarajan, prezes i założyciel 5F WORLD

W jaki sposób kreować inteligentne łańcuchy dostaw? Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w procesach logistycznych do inicjowania działań w całym łańcuchu dostaw? Jak proces samouczenia się cyfrowo połączonych łańcuchów dostaw wpłynie na wymianę danych między partnerami? Dr Ganesh Natajaran przedstawi zależność procesów w inteligentnej logistyce przyszłości.

 

Zarządzanie nowymi organizacjami i łańcuchami dostaw za pomocą danych i wiedzy. Cyfrowe platformy rozwoju umiejętności dla nowego świata logistyki i łańcucha dostaw.
– dr Uma Ganesh, prezes Global Talent Track

Jednym z najważniejszych aspektów cyfrowej transformacji jest zdolność budowania umiejętności w różnych aspektach cyfrowej rzeczywistości – technologii, zarządzania danymi, sztucznej inteligencji oraz analizy predykcyjnej i preskryptywnej, czyli takiej, która koncentruje się na zrozumieniu tego, co może się zdarzyć, na podstawie różnych alternatyw i scenariuszy oraz pomaga organizacjom wybrać najlepszą opcję. Jest wykorzystywana do międzykanałowej optymalizacji klientów, ofert związanych z najlepszymi działaniami, optymalizacji portfela i działalności, a także zarządzania ryzykiem. Dr Uma Ganesh omówi, jak można zbudować kulturę cyfrową Twojej organizacji.

 

Gemba Makes the Profit (GMP) – czyli jak włączyć pracowników w zarządzanie dla większej rentowności firmy
– Takahira Satoru, prezes ATML Polska

 

Zarządzanie ryzykiem zakupowym w łańcuchach dostaw. Ryzyka strategiczne i operacyjne. Trójkąt: Koszt, Wartość i Ryzyko w zarządzaniu bazą dostawców.
– Mateusz Borowiecki, ekspert branży zakupowej, prezes zarządu OptiBuy

Jak zarządzać zmiennością cen surowców oraz walut. Zależności między strategicznymi decyzjami dotyczącymi lokowania zakupów na rynkach światowych a potencjalnymi zagrożeniami na poziomie operacji logistycznych. Zmienności cen surowców i walut na wyniki firm. Przykłady z praktyki obrazującymi rolę skutecznego zarządzania ryzykiem w dużych przedsiębiorstwach.

 

Wyjdź z paradygmatu linearności, czyli jak budować usługi logistyczne w gospodarczym środowisku chaosu.
– Krzysztof Sarnecki, współzałożyciel, Leading Partner i członek zarządu Quest Change Managers

Planowanie jest zamienione na prognozowanie. Niepewność staje się wartością decydującą o rozwoju. Zwinność, nie-hierarchiczność i autonomia zespołów to fundament konkurencyjności. I wreszcie stabilność dzisiaj ma swój fundament w zmienności oraz w budowaniu świadomej asymetrii. Czy Twoja firma jest na to przygotowana? Czy jej bezpieczeństwo ma swoje zaplecze w antykruchości? Warto się temu przyjrzeć… Świat biznesu rzeczywiście się zmienił.

 

Interes nadawców w rękach spedytorów i przewoźników. Czy to jest bezpieczne?
– Jerzy Różyk, Kancelaria Brokerska CDS

Co powinien wiedzieć logistyk zanim zleci przewóz swojego towaru firmie transportowej, spedycyjnej lub logistycznej? Jakie warunki powinny być zawarte w umowie, aby skutecznie zabezpieczały interes nadawcy? Jakie są inne możliwości zabezpieczania się przed stratami spowodowanymi uszkodzeniem lub utratą towaru w czasie przewozu?

 

Odległe problemy – bliskie polskim logistykom. Punkty zapalne i potencjalne konflikty na Morzu Południowochińskim, które mogą zerwać globalne łańcuchy dostaw między Dalekim Wschodem oraz Europą i Ameryką.
– Paweł Behrendt, ekspert Centrum Studiów Polska-Azja, doktorant Uniwersytetu Wiedeńskiego

90 proc. chińskiego eksportu płynie przez Morze Południowochińskie, które jest położone w sercu tzw. Morskiej Azji Południowo-Wschodniej. Akwen ten ma kluczowe znaczenie dla globalnej gospodarki. Tamtędy przebiega większość łańcuchów dostaw między Azją Wschodnią a resztą świata. Ruch statków w regionie jest bardzo silnie skanalizowany przez „wąskie gardła” cieśnin Malakka i Sunda, co niesie poważne konsekwencje, zważywszy na fakt, że Morze Południowochińskie jest zarzewiem potencjalnego konfliktu. Jak te z pozoru odległe zagrożenia mogą wpłynąć na codzienną pracę logistyków w Polsce?

 

Parlament Europejski socjalny, a nie wolnorynkowy. Wstrzymanie wyłączenia transportu z Dyrektywy o pracownikach delegowanych.
– Elżbieta Łukacijewska, eurodeputowana, członek Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim

O burzliwych zmianach wokół wyłączenia transportu z Dyrektywy o pracownikach delegowanych, sytuacji legislacyjnej oraz o pogłębiającym się podziale Europy na Zachodnią i Wschodnią opowie eurodeputowana, członek Komisji Transportu i Turystyki w PE. Podczas prelekcji nie zabraknie także omówienia kwestii kosztowej delegowania i jej wpływu na działalność polskich firm transportowych.

 

5 najważniejszych zmian prawnych w branży logistycznej, które wejdą w życie jesienią. Od mocowania, przez deklaracje wagowe, aż po reklamację szkód.
– Łukasz Chwalczuk, Kancelaria Prawna Iuridica

Co zrobić, żeby nie płacić kar za przeciążenia osi pojazdów swoich podwykonawców, albo żeby nie odpowiadać za nieprawidłowe zabezpieczenie przez nich ładunku. Nowe obowiązki związane z deklarowaniem masy ładunku. Nadchodzące zmiany w infrastrukturze drogowej. Pakiet drogowy ogłoszony przez UE w 2009 r. wchodzi w ostatnią fazę legislacyjną. Przepisy unijne z dużym opóźnieniem, ale jednak, weszły w życie na terenie RP. Jakie są ich konsekwencje dla branży logistycznej?

 

Sens inwestycji w automatykę oraz właściwe planowanie magazynu jako sposób weryfikacji racjonalności decyzji zakupu systemów automatycznych.
– Tomasz Chojnacki, projektant logistyk, Metroplan

Pomimo rosnącej konkurencyjności rozwiązań automatycznych oraz trudności na rynkach pracy, wybór tych pierwszych powinien być poprzedzony dogłębną analizą, która może zwrócić nieoczekiwane rezultaty. Efekty takich analiz wielokrotnie zaprzeczają słowom dostawców sprzętu, przedstawiających jedynie dobre strony automatyki, zapominający jednocześnie, że oprócz wysokich nakładów, inwestorzy skazują się tym samym na określoną „politykę logistyczną” oraz dość duże ryzyko wynikające z wdrożenia technicznego oraz organizacyjnego nowego sytemu magazynowego.

 

2019 rokiem zmian w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych. Omówienie najważniejszych dla transportu i logistyki, nowych regulacji prawnych
– Maria Nicopulos, dyrektor firmy EKO SKOLAR

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja przepisów Umowy europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowy ADR). Prelekcja będzie zawierała kompendium wiedzy o wybranych zmianach do Umowy ADR 2019, które dotyczą: nadawców, przewoźników, odbiorców, załadowców i wyładowców.

 

Europejski Portal Usług Logistycznych – informacja w zasięgu ręki.
– Piotr Klimek, dyrektor handlowy Oltis Polska, prof. dr hab. inż. Mariusz Wasiak, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Europejski Portal Usług Logistycznych (EPLOS) to projekt badawczo-rozwojowy ukierunkowany na usługi świadczone w zakresie logistyki. Projekt realizowany jest od lipca 2017 przez OLTIS Polska oraz Politechnikę Warszawską a także partnerów z Czech, Słowacji i Chorwacji. Jego celem jest utworzenie wydajnego oraz rozbudowanego narzędzia internetowego, które umożliwi zainteresowanym podmiotom uzyskanie dostępu do zintegrowanych oraz aktualizowanych na bieżąco informacji o podmiotach rynku usług logistycznych oraz infrastrukturze logistycznej. Prelekcja przybliży ideę projektu EPLOS oraz wykaże dotychczas osiągnięte wyniki.

 

Nie traćmy czasu – nie mamy na to pieniędzy. Jak system TMS może pomóc w optymalizacji działań operacyjnych w logistyce, handlu i produkcji.
– Marcin Górski, dyrektor handlowy Betacom

 

PANEL DYSKUSYJNY: Wpływ uchwalenia Pakietu Mobilności i Dyrektywy o pracownikach delegowanych na polską i europejską logistykę.

– Grzegorz Szenejko, właściciel, Go Logis

– Sebastian Plesiński, Sales & Marketing Director, DSV Road

– Andrzej Bułka, dyrektor zarządzający, Fracht FWO Polska